top of page

Ko sam ja...

Moje ime je Dragana Mjerimačka, diplomirani sam psiholog i transakcionalni analitičar pod supervizijom.

Godinama i trenutno sad radim kao školski psiholog u jednoj maloj državi između Islanda i Engleske, Farskim Ostrvima🇫🇴

Svojim radom duboko verujem u moć transformacije koju može doneti psihološka terapija. Moje iskustvo u radu sa decom i porodicama omogućila su mi da duboko razumem kako rani emocionalni doživljaji mogu uticati u sad i ovde (odraslom dobu). Kako sa decom i njihovim roditeljima, tako i kroz svoj psihoterapijski rad negujem razumevanje, emptaiju,sigurno okruženje, strpljene i beskrajnu podršku.🌸

Kroz inovativni pristup online psihološkog svatovanja, bez obzira gde ste i gde se nalazite, online terapija omogućava tu fleksibilnost. 🌿

Ukoliko već razmišljate ili ste radoznali o mom načinu poslovanja, bez obzira na Vašu udaljenost ili Vaš gust životni raspored, sada možemo raditi zajedno na Vaše putu za rast.

S podrškom i ljubavlju💕,

🌼Vaš psiholog Dragana Mjerimačka🌼

 draganamjerimacka@gmail.com 

bottom of page